“สวัสดี” คำนี้มาจากไหน

” วันนี้ มีโอกาสพุดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง สิ่งที่ครูพยายามสอนนักเรียในวันนี้ อย่าให้นักเรียนกล่าวทักทายกับคุณครู และเพื่อนๆ ในตอนเช้าด้วยคำว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” และกล่าว “ขอบคุณครับ” “ขอบคุณค่ะ” เมื่อครูพูดจบ อย่างสม่ำเสมอ ด้วยครูหวังว่า วันหนึ่งมันจะคล้ายเป็นคุณลักษณะที่อันพึ่งประสงค์ของตัวนักเรียน วันนี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ดี ถ้านักเรียนให้ความร่วมมือ ฝึกฝนกันอย่างสม่ำเสมอ วันที่ครูคาดหวังคงมาถึงไม่ช้า”

“หลังจากพูดจบทำให้ครูสงสัยว่าคำว่า “สวัสดี” คำนี้นำมาจากไหน เริ่มใช้เมื่อไร ? จึงไปค้นคว้านี้มาฝากนักเรียน

ความหมาย

“สวัสดี” หมายถึง ความดี ความงาม ความปลอดภัย ความเจริญรุ่งเรือง การอวยชัยให้พร คำทักทาย หรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน

ที่มา

ผู้ที่ริเริ่มใช้คำว่า “สวัสดี” คือ พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) โดยพิจารณามาจากศัพท์ “โสตถิ” ในภาษาบาลี หรือ “สวัสติ” ในภาษาสันสกฤต โดยได้เริ่มใช้เป็นครั้งแรก ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะที่พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่น หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2486 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเห็นชอบให้ใช้คำว่า “สวัสดี” เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 22 มกราคมเป็นต้นมา[2]

“สวัสดี” เป็นภาษาสันสกฤต มาจากคำว่า “สุ” เป็นคำอุปสรรค (คำเติมหน้าศัพท์ที่ทำให้ความหมายของศัพท์เปลี่ยนแปลงไป) แปลว่า ดี งาม หรือ ง่าย และคำว่า “อสฺติ” เป็นคำกิริยาแปลว่า มี แผลงคำว่า “สุ” เป็น “สว” (สฺวะ) ได้โดยเอา “อุ” เป็น “โอ” เอา “โอ” เป็น “สฺว” ตามหลักไวยากรณ์ แล้วสนธิกับคำว่า “อสฺติ” เป็น “สวสฺติ” อ่านว่า สะ-วัด-สะ-ติ แปลว่า “ขอความดีความงามจงมี (แก่ท่าน)”

พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) ได้ปรับเสียงของคำว่า “สวสฺติ” ที่ท่านได้สร้างสรรค์ขึ้นให้ง่ายต่อการออกเสียงของคนไทย จากคำสระเสียงสั้น (รัสสระ) ซึ่งเป็นคำตาย มาเป็นคำสระเสียงยาว (ทีฆสระ) ซึ่งเป็นคำเป็น ทำให้ฟังไพเราะ รื่นหูกว่า จึงกลายเป็น “สวัสดี” ใช้เป็นคำทักทายที่ไพเราะและสื่อความหมายดีๆ ต่อกันของคนไทย ส่วนคำว่า “ราตรีสวัสดิ์” ซึ่งเป็นคำแปลจากคำว่า “good night” ซึ่งเป็นคำลาในภาษาอังกฤษ ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เช่นกัน โดยกำหนดให้คนไทยทักกันตอนเช้าว่า “อรุณสวัสดิ์” มาจากคำว่า “good morning” และให้ทักกันในตอนบ่ายว่า “ทิวาสวัสดิ์” มาจากคำว่า “good afternoon” ส่วนตอนเย็นให้ทักกันว่า “สายัณห์สวัสดิ์” มาจากคำว่า “good evening” แต่เนื่องจากต้องเปลี่ยนไปตามเวลา จึงไม่เป็นที่นิยม คนไทยนิยมใช้คำว่า “สวัสดี” มากกว่า เพราะใช้ได้ตลอดเวลา แต่กระนั้น คนไทยก็ยังคงใช้อยู่บ้างบางคำคือ คำว่า อรุณสวัสดิ์ และราตรีสวัสดิ์

คำว่าสวัสดีนั้นจะทำหน้าที่ทั้งการทักทาย และอวยพรไปในคราวเดียวกัน และเมื่อเรากล่าวคำว่าสวัสดี คนไทยเรายังยกมือขึ้นประนมไหว้ตรงอก มือทั้งสองจะประสานกันเป็นรูปดอกบัวตูม เหมือนสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงสิ่งสูงค่าที่เป็นมงคล เพราะชาวไทยใช้ดอกบัวในการสักการะผู้ใหญ่ บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนการวางมือไว้ตรงระดับหัวใจนั้น เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกให้เห็นว่า การทักทายนั้นมาจากใจของผู้ไหว้

ดังนั้น เมื่อกล่าวคำว่าสวัสดีพร้อมกับการยกมือขึ้นประนม จึงแฝงให้เห็นถึงความมีจิตใจที่งดงามของคนไทย ที่หวังให้ผู้อื่นพบเจอแต่ในสิ่งที่ดี ซึ่งการกระทำที่งดงามของคนไทยที่หวังให้ผู้อื่นพบเจอแต่ในสิ่งที่ดี ซึ่งการกระทำที่งดงามดังกล่าวนี้ ถือเป็นมงคลต่อทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง และยังสามารถเพิ่มสเน่ห์ในตัวบุคคลได้อีกด้วย นับได้ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ 69 แล้ว
สำหรับการใช้คำว่า “สวัสดี”  ตั้งแต่ในวันที่ 22 มกราคม 2486 เป็นต้นมา ครับ

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/

Advertisements

15 comments

  1. เป็นเนื้อหาที่ดีมากเลยครับที่ครูเจมส์นำมาเผยแพร่ นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย และก็เป็นกำลังใจในการช่วยกันทำให้เด็กทุ่งยาวผดุงศิษย์เป็นเด็กนักเรียนที่น่ารักมีสัมมาคารวะกันนะครับ

  2. […] “สวัสดี” คำนี้มาจากไหน. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. This entry was posted on สิงหาคม 25, 2012, in คุณธรรมจริยธรรม, ประชาสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น […]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s