เทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย

1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

2. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่งผู้ใช้ แบ่งออกได้ 2 ประเภท

2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งออกเป็น

1. ระบบปฏิบัติการ (operating system : OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น windows,  linux,  max os

2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรมช่วยเสริมการทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือช่วยโปรแกรมใช้งานอื่นๆ ให้มีความสามารถใช้งานได้สะดวก เช่น โปรแกรมที่ใช้จัดพื้นที่ดิสก์ (disk defragmenter) โปรแกรมบีบอัดข้อมูล (winzip, winrar) เป็นต้น

3. โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรือโปรแกรมไดร์เวอร์ เป็นโปแกรมที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น ไดร์เวอร์พรินเตอร์ ไดร์เวอร์โมเด็ม เป็นต้น

4. โปรแกรมแปลภาษา เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ และทำงานได้ เช่น ตัวแปลภาษาซี ตัวแปลภาษาจาวา เป็นต้น

2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เฉพาะด้าน ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งตามกลุ่มการใช้งานได้ดังนี้

ด้านธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เช่น Microsoft word , wordpad
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เช่น Microsoft excel
ซอฟต์แวร์นำเสนอ เช่น Microsoft powerpoint
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft access

ด้านกราฟฟิกและมัลติมีเดีย
ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ เช่น autocad, google sketchup
ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ เช่น photoshop, illustrator, coreldraw
ซอฟต์สร้างเว็บเพจ เช่น dreamweaver, flash

ด้านติดต่อสื่อสาร
เว็บบราวเซอร์ (web browser)  ใช้อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ เช่น internet explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
อีเมลส์ ( electronic mail) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิสก์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีอีเมลส์ เช่น hotmail, gmail, yahoo เป็นต้น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social media) ใช้ติดต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น twitter, facebook, flickr, multiply, hi5

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s