ถาม-ตอบ

ถามมา/จะตอบให้
ใช้สำหรับสอบถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานเว็บ หรือเนื้อหาที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ และเรื่องต่างๆ โดยฝากคำถาม ในช่อง  ==>ใส่ความเห็น

Advertisements
 1. ทดสอบระบบ นร. 5/1
  ให้นักเรียน ใส่ความเห็น <<เป็นภาษาอังกฤษ

  – ชื่อ – สกุล
  – เลขที่
  – วัน เดือน ปีเกิด

 2. นาย ศราวุธ สหทรัพย์อนันต์

  Sarawut Sahasapanan
  No.9
  09/06/2538

 3. นาย วีรภัทร กิตติไตรรัตน์

  weeraphat kittitrirat
  No.6
  6/1/2539

 4. น.ส.ศศิมาภรณ์ น้ำแก้ว และ น.ส.สุดา จิโสะ

  suda Jiso no.33 19/5/39
  sasimaporn numkaew no.44 9/6/38

 5. Silarat Chiengthow
  No.13
  12 December 1995

 6. น.ส.กัญญาลักษณ์ เพชรชัย และ น.ส.จีรภา จำริห์

  kanyaluck phetchai number36
  29 April 1996

 7. น.ส. กานติมา พลรักษ์

  kantima polruk
  No. 37
  15 may 1996

 8. น.ส. กนิษฐา หนกหลัง น.ส. จีรภรณ์ จำริห์ น.ส. บุญสมา มัจฉาเชี่ยว

  kanittha noklang
  number 35
  20 junly 1995

 9. นาย วีรภัทร กิตติไตรรัตน์

  weeraphat kittitrirat
  No.6
  6 January 1996

 10. นาย กิตตืศักดิ์ คงมานะเกียรติคุณ นางสาว ปนิดา ชูอ่อน

  kittisak kongmanakiattikhun
  No.4
  19/4/39

 11. น.ส. อัยลดา พลพัง

  Ailada polpung
  No.30
  22 june 1996

 12. nussaya chaisiri
  No.41
  18 november 1996

 13. น.ส.กัญญาลักษณ์ เพชรชัย และ น.ส.จีรภา จำริห์

  Jeerapa Jamri number40
  18 September 1996

 14. น.ส. กนิษฐา หนกหลัง น.ส. จีรภรณ์ จำริห์ น.ส. บุญสมา มัจฉาเชี่ยว

  Jeeraporn Jemri
  number 39
  18/09/1996

 15. นาย สมพงษ์ เก้าเอี้ยน

  sompong kaoian
  No.7
  28 February 1995

 16. นาย นราวิชญ์ เลิศชัยพัฒนกุล

  Narawit ledchaipattanakul
  No.8
  26 July 1995

 17. น.ส.เกตุศิรินทร์ เกตุแก้ว

  katsirun katkaew
  No.38
  1 August 1995

 18. นาย ศราวุธ สหทรัพย์อนันต์

  Sarawut Sahasapanan
  No.9
  9 June 1995

 19. นางสาว กาญจนา จันทรสอน

  karnjana jansorn
  no.25
  27 september 1996

 20. น.ส. กนิษฐา หนกหลัง น.ส. จีรภรณ์ จำริห์ น.ส. บุญสมา มัจฉาเชี่ยว

  Boonsama Madchachiaw
  Number 42
  21 Janjuary 1995

 21. นางสาว เมธ์วดี เก้าเอี้ยน

  mewadee kaoian
  no.19
  06 January 1996

 22. น.ส กนกอร ชูช่วย

  Kanok-on chuchuai
  No.34
  30 September 1996

 23. น.ส.ยลดา หนูหมาด

  yonlada numard
  No.43
  11 Junu 1995

 24. นายวีะยุทธิ์ ยิ้มซ้าย

  weerayut yimchay
  number.2
  28October1995

 25. น.ส.อารีรัตน์ อินหนู

  Areerat Innu
  No.31
  14 July 1996

 26. นางสาว อมิตา สุขลิ้ม

  amita sooklim
  no.29
  26 july 1995

 27. น.ส เบญจวรรณ พันธุศักดิ์

  Benjawan phantusak
  No.32
  8 june 1995

 28. นาย ชิตพล แซ่หลี

  chitpol saelee
  number.1
  31 October 1995

 29. น.ส.สุทธิกานต์ แซ่เอี้ยว

  Suttikan Sae-ieo
  No.28
  10 May 1996

 30. นางสาว วรินทิพย์ โนนกอง

  warintip nonkong
  no.22
  1 september 1996

 31. น.ส.ทิพย์วิมล เก้าเอี้ยน

  Tipwimon Kao-ian
  No.26
  7 November 1995

 32. นาย โกฏล ตั้งสถิตพร

  kodon tangsatitbhorn
  No.5
  19 febuary 1995

 33. น.ส.สุดารัตน์ สุขประกอบ

  Sudarat Sookprakop
  No.23
  5 October 1995

 34. วิรตี ประภาสะวัต

  ถอดรหัสชื่อจริง เเอสกี

 35. จีรวัสส์ ชูแก้ว

 36. นาย สรวง ชัยเพชร
  นายพรหมประสิทธิ์ หนูหมาด
  นาย อนุชิต จันทร์นก

 37. น.ส.ชนาพรณ์ สุขลิ้ม
  น.ส.จุฑามณี เพ็งสกุล
  นาย อนุชิต จันประเทือง

 38. วิริยะพร จริยสันติธรรม

  วิริยะพร จริยสันติธรรม ม.4/2 เลขที่21
  ภานุพงศ์ ทองแก้ว ม.4/2 เลขที่10

 39. นาย ธวัชชัย จิตราการ

  นาย ธวัชชัย จิตราการ 4/2 เลขมี่5

 40. นายพีรพัฒน์ แต้ซุ่นไล่

  นายพีรพัฒน์ แต้ซุ่นไล่ เลขที่13

 41. น.ส พรนพา พุ่มช่วย
  น.ส.อาทิตยา ชุมคง
  น.ส.จันทิพย์ ทองใย

 42. น.ส วรรณรัตน์ นิลแก้ว

  น.ส วรรรรัตน์ นิลแก้ว
  น.ส ทวิกาญจน์ คงหมิ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: