ใบความรู้หน่วยที่ 3

ใบความรู้หน่วยที่ 3

บอกชื่อหน่วยการทำงานของคอมพิวเตอร์

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zjIHC6Nhcwoz2qrl1-E8yVuxe65oXX878GGBLUxj_ys/edit?usp=sharing

เลือกประธานชุมนุม

 

เลือกประธาน

แนะนำตัว ชุมนุม

แนะนำตัว ชุมนุม

เช็คอีเมล

คลิกส่งชื่ออีเมล

แบบทดสอบ html

คลิกทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ dreamweaver

คลิกทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ photoshop

คลิก ทำแบบทดสอบ

เอกสาร html

Html

ติว o-net นักเรียน ม.6

คะแนนตัวชี้วัดการงาน

 

โหลดเอกสารจาก ลิงค์ด้านล่างนี้ ครับ

ตัวอย่าง ข้อสอบ o-net 54

เอกสาร ประกอบการติว สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอย่าง ข้อสอบ on-net ชุดที่ 1

ตัวอย่าง ข้อสอบ on-net ชุดที่ 2